FUF forløbene er et samarbejde mellem House of Science og Universe Science Park. I vinterhalvåret tilbyder vi undervisningsforløb til skolerne i Sønderborg Kommune. 

FUF forløbene er gratis for skoleklasser i Sønderborg Kommune, som har modtaget en rabatkode fra House of Science. Skolernes faglige vejledere modtager i starten af juni måned koder til en eller flere klasser efter ønske. Uden rabatkode koster forløbene 3000kr. 

 

I kan booke følgende forløb:

 

Robot i job 

Eleverne bliver i dette forløb ansat som programmører og forretningsudviklere i den fiktive virksomhed Robotfabrikken. De skal som ansatte hjælpe virksomheden med at få deres robotter ud og løse forskellige udfordringer i en branche, de selv vælger. Eleverne skal skabe deres eget narrativ omkring robotten, så de kan vise virksomhedens andre ansatte – deres klassekammerater – hvordan de har løst udfordringen, og hvorfor det giver mening at bruge robotten til netop den opgave, de har valgt. 
Eleverne bliver gennem små videoer fortrolige med programmeringen af robotterne Dobot Magician Lite, og tilegner sig færdigheder, så de selv kan lave udfordringer til robotarme og herefter selv løse dem. 

  

Undervisningsforløbet er tiltænkt 6.– 9. klassetrin, og vil give eleven viden om/færdighed i: 

 • At arbejde med blokprogrammering og programmering af Dobot Magician Lite. 
 • At anvende sin viden om koordinater og koordinatsystemer til at løse praktiske opgaver. 
 • At forholde sig til robotteknologi og denne teknologis fordele og ulemper. 

 

 

Balancekunst 

Eleverne skal i dette forløb både have både deres naturvidenskabelige og kreative briller med, når de skal udforske og undersøge, hvad balance er, og når de efterfølgende skal bruge denne viden til at skabe et kunstværk.   

Eleverne skal gennem undersøgelser blive klogere på, hvordan naturvidenskaben ser på balance. De skal i grupper teste, diskutere og reflektere sig klogere på, hvad bl.a. tyngdepunkt og vægtstangsprincip er for noget. Den viden skal de bruge, når de bliver stiller over for en (balance)kunstudfordring, hvor der stilles krav til både materialer, tyngdepunkt og æstetik.  

 

Undervisningsforløbet er tiltænkt 4.– 6. klassetrin, og vil give eleven viden om/færdighed i: 

 • Engineering processen – herunder især delprocessen ”undersøge”.  
 • At samarbejde og sammen bruge deres nysgerrighed til at blive klogere på balance.  
 • At kombinere naturvidenskab og kunst.  

 

 

Lad skuden sejle

Med udgangspunkt i den græske filosof Archimedes, bliver eleverne udfordret i at konstruere et fartøj, der kan sejle hurtigt og sikkert med 4 containere om bord - uden at kæntre. Der er fokus på forbedring af fartøjet vha. tegninger, konstruktioner og afprøvninger. Eleverne skal samarbejde og bruge matematiske beregninger og fysiske undersøgelser.


Undervisningsforløbet er tiltænkt 4.– 7. klassetrin, og vil give eleven viden om/færdighed i:

 • At arbejde efter den naturvidenskabelige metode
 • Om skibenes fremdrift og opdrift
 • At kunne designe og bygge en model
 • Materialeegenskaber
 • At kunne afprøve modellen og ændre 1 variabel af gangen

 

 

Værd at vide:

Læs mere på House of Sciences hjemmeside: http://www.houseofscience.dk/opslag/fuf-naturvidenskabshuset-ved-universe/

Tidspunkt: Mandag til fredag i uge 43 til uge 6 kl. 9-13.
Adresse: FUF, bygningen ligger på krydset mellem Grønvej og Gammel Fabriksvej (6430 Nordborg).
Booking: Forløbets bookes med en kode udleveret af House of Science via denne hjemmeside.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Sigrid fra Universe (sikr@universe.dk / 88819558).

Læringsoplevelser: