FUF forløbene er et samarbejde mellem House of Science og Universe Science Park. I vinterhalvåret tilbyder vi undervisningsforløb til skolerne i Sønderborg Kommune.

FUF forløbene er gratis for skoleklasser i Sønderborg Kommune, som har modtaget en rabatkode fra House of Science. Skolernes faglige vejledere modtager i starten af juni måned koder til en eller flere klasser efter ønske. Uden rabatkode koster forløbene 3000kr.

 

I kan booke følgende forløb:

 

Lad skuden sejle

Med udgangspunkt i den græske filosof Archimedes, bliver eleverne udfordret i at konstruere et fartøj, der kan sejle hurtigt og sikkert med containere om bord - uden at kæntre. Der er fokus på forbedring af fartøjet vha. tegninger, konstruktioner og afprøvninger. Eleverne skal samarbejde, når de sammen både skal lave arbejdstegninger, undersøgelse af materialer og konstruere deres skib.

 

Undervisningsforløbet er tiltænkt 4.– 7. klassetrin, og vil give eleven viden om/færdighed i:

  • At arbejde efter den naturvidenskabelige metode
  • Skibes fremdrift og opdrift
  • At kunne designe og bygge en model
  • Materialeegenskaber
  • At kunne afprøve modellen og ændre 1 variabel af gangen

 

Fag: Natur/teknologi, matematik, fysik/kemi og håndværk og design

 

 

Robot i job

Eleverne bliver i dette forløb ansat som programmører og forretningsudviklere i den fiktive virksomhed Robotfabrikken. De skal som ansatte hjælpe virksomheden med at få deres robotter ud og løse forskellige udfordringer i en branche, de selv vælger. Eleverne skal skabe deres eget narrativ omkring robotten, så de kan vise virksomhedens andre ansatte – deres klassekammerater – hvordan de har løst udfordringen, og hvorfor det giver mening at bruge robotten til netop den opgave, de har valgt.
Eleverne bliver gennem små videoer fortrolige med programmeringen af robotterne Dobot Magician Lite, og tilegner sig færdigheder, så de selv kan lave udfordringer til robotarme og herefter selv løse dem.

 

Undervisningsforløbet er tiltænkt 6.– 9. klassetrin, og vil give eleven viden om/færdighed i:

  • At arbejde med blokprogrammering og programmering af Dobot Magician Lite.
  • At anvende sin viden om koordinater og koordinatsystemer til at løse praktiske opgaver.
  • At forholde sig til robotteknologi og denne teknologis fordele og ulemper.

 

 

Ingeniør for en dag

Eleverne bliver ingeniører for en dag, når vi i dette forløb sætter fokus på ingeniørerne arbejdsmetoder.
Med udgangspunkt i en konkret og autentisk problemstilling skal eleverne arbejde sig igennem alle delelementerne i Engineering modellen. De skal ”forstå udfordringen”, lave ”undersøgelser”, ”få idéer”, se om de kan ”konkretisere” deres idéer til en løsning, ”konstruere” løsningen, og hele tiden arbejde med at ”forbedre” deres idéer og løsninger, så de til sidst kan ”præsentere” deres arbejde og løsning for deres klassekammerater.
Forløbet starter med en simpel udfordring, så eleverne hurtigt kan få en forståelse af Engineering modellen og lære de forskellige delprocesser at kende. Denne del af forløbet bliver styret af underviseren. Efterfølgende bliver eleverne kastet ud i den egentlige udfordring, hvor de selv skal navigere rundt i de forskellige processer.

 

Undervisningsforløbet er tiltænkt 5.-6. klassetrin, og vil give eleven viden om/færdighed i:

  • Engineering processens dele og sammenhæng
  • At være nysgerrige, samarbejde og tænke både kritisk og innovativt.

 

Fag: Natur og teknologi

 

 

Kroppen - hjerte, lunge og kredsløb

Med udgangspunkt i grisens fysiologi arbejdes der med kredsløbet – både lungekredsløbet og kropskredsløbet. Ved at dissekere svinehjerter og – lunger involveres eleverne i at undersøge grisens kredsløb. De perspektiverer både til deres egen fysiologi og hvilken konsekvens forskellig livsstil har.

Forløbet starter med dissektion af en pattegris, som giver eleverne en forståelse af kroppens anatomi og de forskellige organers placering i forhold til hinanden.

 

Undervisningsforløbet er tiltænkt 5.– 8. klassetrin, og vil give eleven viden om/færdighed i:

· Organernes placering
· Hjertets funktion og opbygning
· Lungernes funktion og opbygning
· Kredsløbets funktion

Vi anbefaler, at I på forhånd har snakket med eleverne omkring dissektion, så de er forberedt på den oplevelse, de får.

 

Fag: Natur/teknologi, biologi

 

Læs mere på House of Sciences hjemmeside: http://www.houseofscience.dk/opslag/fuf-naturvidenskabshuset-ved-universe/

Tidspunkt: Mandag til fredag i uge 43 til uge 6 kl. 9-13.
Adresse: FUF, bygningen ligger på krydset mellem Grønvej og Gammel Fabriksvej (6430 Nordborg).
Booking: Forløbets bookes med en kode udleveret af House of Science via denne hjemmeside.

Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Sigrid fra Universe (sikr@universe.dk / 88819558).

Universe mål: