Samarbejdspartnere

Vi arbejder sammen med en række organisationer omkring videns baserede og pædagogiske aktiviteter, formidling og undervisning primært rettet mod børn og unge indenfor naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

 

Turisme og vækst i Sønderjylland: Vi arbejder sammen med en række organisationer om at styrke turismen i Sønderjylland og i Den Dansk-Tyske Region.

 

Sponsorater og donationer: Universe er en selvejende fond med et almennyttigt formål, som tager imod donationer, gaver og bidrag fra privatpersoner, virksomheder, fonde og andre offentlige institutioner til fremme af vores formål: At skabe begejstring hos børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

Henvendelse angående donationer, gaver og bidrag til Universe kan rettes til:
Brian Jørgensen
Salg, marketings og udviklingschef
Telefon: 8881 9515