Tilmeld dig Universe nyhedsbrev og deltag i konkurrencen om 4 stk. sæsonkort uden juli til sæson 2024.

*

Ved at trykke ja tak, accepterer jeg Universe’ privatlivspolitik. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Vinderen trækkes torsdag den 9. maj 2024 og kontaktes via email.  

Mange tak :)

Du har nu modtaget en email i din indboks, hvor du skal bekræfte din email-adresse, for at deltage i konkurrencen.

Billetansøgning

Inden du udfylder ansøgningsformularen

Vi gør op­mærk­som på, at Universe Science Park er en non-profit fond med et almennyttigt formål om at fremme interessen for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri for børn og unge. Vi eksisterer udelukkende på grund af eksterne bidrag og sponsorater. Derfor giver vi ikke økonomisk støtte til andre aktiviteter, idet vi ikke finder det rimeligt over for vores donorer at give deres bidrag til Universe videre til andre formål.

Vi be­der dig der­for gøre dig nog­le over­vej­el­ser, in­den du sen­der an­søg­nin­gen af­sted.

 

Følgende typer forespørgsler vil ikke komme i betragtning:

  • Vi støtter ikke arrangementer som ikke er relateret til vores almennyttige formål
  • Vi støtter ikke enkeltpersoner.

 

Hvis du me­ner, at dit arrangement fremmer interessen for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri for børn og unge eller støtter op om udviklingen af turismen i Sønderjylland, er du vel­kom­men til at søge om et begrænset antal fribilletter. Det gø­res ved at ud­fyl­de an­søg­nings­ske­ma­et. Her­ef­ter vil vi kon­tak­te dig, hvis vi fin­der det re­le­vant. Der kan for­ven­tes op til én må­neds re­spon­s­tid, da vi lø­ben­de mod­ta­ger rig­tig man­ge an­søg­nin­ger, som vi alle be­hand­ler se­ri­øst.

 

Din hen­ven­del­se bli­ver gemt, så vi har mu­lig­hed for at kon­tak­te dig/​jer på et se­ne­re tids­punkt.

 

Udfyld formular

Ansøgning
Privatlivspolitik
Vi gemmer dine indtastede data i op til tre måneder udelukkende i forhold til behandling af din ansøgning. Herefter vil din ansøgning og tilhørende data blive slettet fra vores system og database.