Mærk matematikken

Matematik med krop, hoved og hænder

Forløbet er et stjerneløb, hvor eleverne er på en undersøgende og eksperimenterende opdagelse i parken. Vi skal bl.a. finde højden på Blå Kube, finde omkredsen på parkens store hamsterhjul, give ordrer ved gravemaskinerne og meget mere. Alt sammen kun ved hjælp af krop, hoved og simple formler.

Tilgangen er legende og involverende, og der lægges vægt på elevernes egen aktivitet og opfindsomhed. Parkens unikke design gør det muligt at arbejde med anvendt matematik på en inspirerende og nærværende måde. Vi åbner op for mange forskellige løsningsmetoder. Her findes ingen rigtige eller forkerte svar. Vi anbefaler, at man forud for besøget har inddelt klassen i hold af 3 til 4 elever efter matematisk fagligt niveau, da det er vores oplevelse, at dette giver et højere samlet udbytte af undervisningen.

Varighed: 2 timer
Mødested: Ved hovedindgangen
Max: 28 elever
Pris: 2.800 kr.

Universe mål:
  • At eleverne får erfaring med at arbejde problemorienteret indenfor løsning af matematisk-praktiske spørgsmål
  • At eleverne får indsigt i matematikkens anvendelse til at beskrive objekter og fænomener i dagligdagen
  • At eleverne får brugt og talt en masse matematik
Vidensmål:
  • ”Eleven kan opdage systemer i systemer i figurer- og talmønstre”
  • ”Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser”
  • Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik”

 

Searching Availability...

sky universe
sky universe
sky universe

universe social wall
brug hashtagget #universedk

social iconsocial iconsocial iconsocial icon

sky universe