EULA | | Universe
EULA

Betingelser for deltagelse i konkurrencen ”Trofæjagten” 2022 og universe app generelt.

1. Apple er ikke en del af denne konkurrence eller sponsor heraf.

2. Konkurrencen arrangeres af Fonden Universe Science Park. cvr.nr. 35141375.

3. Konkurrencen starter lørdag den 9. april kl. 10 og slutter søndag den 23. oktober 2022 kl. 14 dansk tid. Alle koder på de sociale medier, nyhedsmails og andre steder fra de tidligere år/konkurrencer er ikke gyldige i Trofæjagten 2022.

4. Deltagelse i konkurrencen sker via Universe App’en.

5. Vinderen er den deltager, der indløser flest trofæer. Trofæer kan findes i Fonden Universe Science Parks oplevelsespark og øvrige steder.

6. Har 2 deltagere indløst det samme antal trofæer, vil den, der har indløst flest tidligst i ovennævnte periode, vinde konkurrencen.

7. Den enkelte deltager erklærer ved tiltrædelse af nærværende vilkår at være over 16 år eller at have sin værges samtykke til deltagelse.

8. Hver enkelt deltager opretter sig med et brugernavn og e-mailadresse. Det er tilladt for flere personer at arbejde sammen om indløse flest trofæer under ét brugernavn, men der kåres kun én vinder, idet vinderen er den deltager, hvis e-mailadresse er angivet.

9. Det er ikke tilladt at deltage i konkurrencen, hvis man er ansat i eller nærtstående til en ansat i følgende virksomheder: Fonden Universe Science Park, cvr.nr. 35141375, OK Monkey IVS, cvr.nr. 35683763, Signifly ApS, cvr.nr. 33156898, Ncouraged ApS, cvr.nr. 33053649.

10. Den enkelte deltager giver ved tiltrædelse samtykke til, at Fonden Universe Science Park kan koble det oprettede brugernavn med den angivne e-mailadresse og kan fremsende meddelelser til den enkelte deltager/det enkelte brugernavn via den angivne e-mailadresse.

11. I øvrigt opbevarer Fonden Universe Science Park ingen oplysninger om deltagerne.

12. Snarest muligt efter udløbet af den i pkt. 3 anførte periode og senest 14 dage herefter slettes alle brugernavne og oplyste e-mailadresser af Fonden Universe Science Park.

13. Den enkelte deltager kan i den i pkt. 3 angivne periode rette henvendelse til Fonden Universe Science Park og anmode om, at brugernavn og e-mailadresse slettes. I den forbindelse udgår deltageren af konkurrencen uanset antal indløste trofæer m.v.

14. Den enkelte deltager giver samtykke til, at Fonden Universe Science Park i den i pkt. 3 anførte periode kan fremsende oplysninger pr. e-mail om konkurrencens stade, herunder topscore m.v.

15. Den deltager, der vinder konkurrencen, modtager umiddelbart efter udløbet af den i pkt. 3 anførte perioden en mail herom.

16. Vinderen erhverver en livsvarig ret til fri entré i Fonden Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg.

17. Den i pkt. 15 anførte ret er personlig og kan ikke overdrages.

18. Som dokumentation for, at man har vundet konkurrencen og dermed har livsvarig fri entré, jf. pkt. 15, skal deltageren rette henvendelse til billetkontoret i Fonden Universe Science Park ved personligt fremmøde eller efter nærmere aftale og forevise den e-mail, hvori det meddeles, at deltageren har vundet. Deltageren vil herefter få udstedt adgangskort.

19. Det er den enkelte deltagers eget ansvar, at dette kort fornys én gang årligt. Fornyelse kan ske i hele Fonden Universe Science Parks åbningssæson, dog senest inden oplevelsesparkens lukketid fredag i uge 42.

20. Forsømmer den vindende deltager at forny kortet årligt, eller bortkommer kortet fortaber deltageren sin livsvarige entréret.

21. Den livsvarige ret til fri entré dækker alene adgang til parken og således ikke evt. brugerbetaling ved de enkelte workshopudstillinger eller udgifter til bespisning eller lignende.

22. Ophører Fonden Universe Science Park med at eksistere, eller flyttes parken fra den nuværende adresse som angivet i pkt. 16, ophører den livsvarige entreret.

23. Fonden Universe Science Park gør opmærksom på, at det er muligt at deltage i trofæjagten uden at oprette sig med brugernavn og e-mailadresse, idet man dog i så fald ikke kan deltage i konkurrencen.

24. Den livsvarige entréret kan ikke byttes til kontanter eller lignende, og den vindende deltager har ingen økonomiske krav mod Fonden Universe Science Park i anledning af den livsvarige entréret.

25. Fonden Universe Science Park indsamler ikke oplysninger om deltagerne, herunder ikke personligfølsomme oplysninger og oplysninger om, hvor de pågældende trofæer er indløst.

Kommende events

universe kalender14 okt 2022 - 23 okt 2022
universe tid18:00 - 21:30
sky universe
sky universe
sky universe

universe social wall
brug hashtagget #universedk

social iconsocial iconsocial iconsocial icon

sky universe