Ansættelsen

Universe ansætter cirka 100 sæsonmedarbejdere hvert år fra start marts og indtil slut oktober, hvor parken lukker.

I Universe lægger vi stor vægt på vores værdier og servicekultur, som en naturlig del af vores hverdag. Derfor bliver der investeret meget tid i alle vores medarbejdere. Dette gøres blandt andet via uddannelse inden du som medarbejder bliver ansat i Universe.

Ansættelsesforløbet starter allerede i november, hvor de første rekrutteringsworkshops afvikles med efterfølgende uddannelsesforløb 1 og 2 i januar og uddannelsesforløb 3.

Nedenfor kan du lære mere om ansættelsesforløbet i Universe.

Ansættelsesforløb for sæsonjob

Målet med Universes ansættelsesforløb er at få de dygtigste og mest engagerede medarbejdere til at give Universes gæster den bedste oplevelse.

Du skal som ansøger til sæsonjob i Universe gøre følgende:

  1. Udfyld ansøgningsskemaet og tilmeld dig Universes rekrutteringsworkshop.
  2. Deltag i rekrutteringsworkshoppen den 1. maj 2017 kl. 09.00 - 12.00. Vi har lukket for yderligere tilmeldinger til rekrutteringsworkshoppen, da vi har modtaget tilstrækkeligt med ansøgninger. 
  3. Rekrutteringsworkshoppen afsluttes med en evaluering, hvor du vil blive informeret om, hvorvidt du er gået videre til næste uddannelsesforløb eller ej.
  4. Hvis du går videre fra rekrutteringsworkshoppen, skal du efterfølgende på uddannelsesforløb 1 og 2 (U1 og U2). U1 og U2 forløber over én hel dag den 5. maj 2017 kl. 08.00 - 18.00. Deltagelse i rekrutteringsworkshoppen er derfor betinget af, at du kan deltage i U1 og U2 forløbet.
  5. U1 og U2 afsluttes med en evaluering, hvor du vil blive informeret om, hvorvidt du bliver ansat som sæsonmedarbejder i Universe eller ej. Hvis du bliver ansat, skal du igennem uddannelsesforløb 3 (U3).
  6. U3 er områdespecifik oplæring og vil finde sted fra den 6. - 12. maj 2017. Deltagelse i rekrutteringsworkshoppen er derfor betinget af, at du kan deltage på oplæringen.
  7. Du skal være til rådighed for vagter i Universe fra maj måned 2017 hverdage og weekend.

Rekrutteringsworkshop

Alle ansøgere til sæsonjob i Universe skal deltage i Universes rekrutteringsworkshop, som varer cirka 3 timer.

På rekrutteringsworkshoppen vil deltagerne blive klogere på Universe, og hvilke forventninger vi har til vores sæsonmedarbejdere. Dagen vil også byde på små, sjove og involverende øvelser, hvor deltagerne vil blive vurderet af nogle observatører. Deltagerne på rekrutteringsworkshoppen vil blive vurderet på deres præstation, mindset og engagement. Vurderingerne er afgørende for, om ansøgerne går videre i Universes ansættelsesforløb.

Rekrutteringsworkshoppen afsluttes med information om, hvilke ansøgere der går videre til uddannelsesforløb 1 og 2 (U1 og U2).

Uddannelsesforløb 1 og 2 (U1 og U2)

De ansøgere, der går videre fra rekrutteringsworkshoppen, bliver midlertidigt ansat og skal gennemgå U1 og U2, der er Universes basisuddannelsesforløb. U1 og U2 forløber over én hel dag, hvor deltagerne vil få meget mere viden om Universe.

Det har stor betydning for Universe, at alle vores ansatte får viden om, hvad service er, lærer om Universes værdier, bliver undervist i sikkerhed, brand og evakuering samt får et bredt kendskab til parken.

På U1 og U2 vil deltagerne ligeledes blive vurderet af nogle observatører, hvor præstation, mindset og engagement har en afgørende rolle for, om deltagerne går videre i ansættelsesforløbet.

U1 og U2 afsluttes med information om, hvilke ansøgere der går videre til uddannelsesforløb 3 (U3). De ansøgere, der går videre til U3, vil blive ansat som sæsonmedarbejdere i Universe.

Uddannelsesforløb 3 (U3)       

Uddannelsesforløb 3 (U3) er områdespecifik uddannelse, og det er først her den egentlige oplæring starter, og som gør sæsonmedarbejdere i stand til at varetage vagter i parken.

Sæsonmedarbejdere vil blive ansat i Universe som en helhed, og ikke tilknyttet en bestemt afdeling. Det betyder, at de kan komme til at varetage vagter i flere områder alt afhængig af, hvilke kompetencer de vil blive lært op i.

U3 fastligges efter U1 og U2 og kan forløbe over flere dage alt afhængig af, hvor mange kompetencer den enkelte sæsonmedarbejder bliver oplært i. U3 finder sted fra den 6. - 12. maj 2017.

Sæson stillinger i Universe

Universe søger i øjeblikket sæsonmedarbejdere. Vi har på nuværende tidspunkt modtaget tilstrækkelige ansøgninger til rekrutteringsworkshoppen den 1. maj 2017, og har dermed lukket for yderligere tilmeldinger. 

Faste stillinger i Universe

Der er i øjeblikket ingen faste stillinger i Universe.

sky universe
sky universe
sky universe

universe social wall
brug hashtagget #universedk

social iconsocial iconsocial iconsocial icon

sky universe