Billetansøgning | | Universe
Billetansøgning

Inden du udfylder ansøgningsformularen

Vi gør op­mærk­som på, at Universe Science Park er en non-profit fond med et almennyttigt formål om at fremme interessen for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri for børn og unge. Vi eksisterer udelukkende på grund af eksterne bidrag og sponsorater. Derfor giver vi ikke økonomisk støtte til andre aktiviteter, idet vi ikke finder det rimeligt over for vores donorer at give deres bidrag til Universe videre til andre formål.

Vi be­der dig der­for gøre dig nog­le over­vej­el­ser, in­den du sen­der an­søg­nin­gen af­sted.

Følgende typer forespørgsler vil ikke komme i betragtning:

  • Vi støtter ikke arrangementer som ikke er relateret til vores almennyttige formål
  • Vi støtter ikke enkeltpersoner.

Hvis du me­ner, at dit arrangement fremmer interessen for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri for børn og unge eller støtter op om udviklingen af turismen i Sønderjylland, er du vel­kom­men til at søge om et begrænset antal fribilletter. Det gø­res ved at ud­fyl­de an­søg­nings­ske­ma­et. Her­ef­ter vil vi kon­tak­te dig, hvis vi fin­der det re­le­vant. Der kan for­ven­tes op til én må­neds re­spon­s­tid, da vi lø­ben­de mod­ta­ger rig­tig man­ge an­søg­nin­ger, som vi alle be­hand­ler se­ri­øst.

Din hen­ven­del­se bli­ver gemt, så vi har mu­lig­hed for at kon­tak­te dig/​jer på et se­ne­re tids­punkt.

sky universe
sky universe
sky universe

universe social wall
brug hashtagget #universedk

social iconsocial iconsocial iconsocial icon

sky universe