Naturvidenskab, teknologi og iværksætteri

Vi arbejder sammen med en række organisationer omkring vidensbaserede og pædagogiske aktiviteter, formidling og undervisning primært rettet mod børn og unge indenfor naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

Læs mere om vores vidensbaserede samarbejder

Turisme og vækst i Sønderjylland

Vi arbejder sammen med en række organisationer om at styrke turismen i Sønderjylland og i Den Dansk-Tyske Region.

Læs mere om vores turismebaserede samarbejder

Donationer og sponsorater

Universe er en selvejende fond med et almennyttigt formål, som tager imod donationer, gaver og bidrag fra privatpersoner, virksomheder, fonde og andre offentlige institutioner til fremme af vores formål: At skabe begejstring hos børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri.

Henvendelse angående donationer, gaver og bidrag til Universe kan rettes til:

Brian Jørgensen
Salgs- & Marketingschef

telefon: 8881 9515
mail: bjo@universe.dk