EnergyLab

Watermark

Skriv dit navn i vand

Her kan du bruge dine coins til at skrive i vandet

Dansk

Kul kran

Hiv kul op med kranen

Øv dig i at samle kul op med grabben og hæv dem op i ovnen/ skorstenen og tæl dine point.

Dansk

Solsikkerne

Solsikkerne

Solsikkerne har solceller som man kan pege mod solen og derved lave energi.

Tryk på knappen under solsikken. Når der er nok energi lagret i solcellen, kommer der 3 springvand op af jorden foran dig. Tæl din score på skærmen overfor.

Dansk

Cylinderne

Hvad er der mest energi i?

Her er forskellige cylindere med forskellige materialer. Den ene cylinder er med 10 l. fyringsolie (fyringsolie er råolie der raffineres – ca. 65 l. fyringsolie er 100 l. råolie).

Den energimængde der er i de andre cylindere, svarer til den mængde energi, der er i 10 l. fyringsolie.

Dansk

Hamsterhjul

Hamsterhjul

Løb så hurtigt du kan rundt i hjulet og se om du kan få kuglerne i stativet, ved siden af, til at løbe lige så hurtigt.

Dansk

Energihaven

Hvad sker der med vores affald i naturen?

Hvor lang tid går der inden vores affald er nedbrudt? Bliver det overhovedet nedbrudt???

Her er en udstilling med forskellige materialer, ler, glas, metal, plastik etc. Tankevækkende hvad vi efterlader i naturen.

Dansk

EnergyLab

Which contains the most energy – a litre of oil or a strong cold front?

The answers can be found in the EnergyLab activities at Universe – but it will take both brain and brawn to find them.

Engelsk

The upside-down tree

Can a tree grow downwards?

The upside-down tree is the gardeners’ experiment: What happens if you plant a tree with the top facing downwards? In China the idea is that everything grows upwards towards the sun. Come and see for yourself if there is something in this idea…

Engelsk

Der verkehrte Baum

Kann ein Baum nach unten wachsen?

Die umgekehrte Birke ist ein Experiment unserer Gärtner: Was passiert, wenn man einen Baum mit der Krone nach unten pflanzt? In China ist man der Auffassung, dass alles nach oben gen Sonne wächst. Komm her und sieh selbst, ob da was dran ist ...

Tysk

EnergyLab

Wo steckt mehr Energie drin – in einem Liter Öl oder in einer kräftigen Windböe?

Im EnergyLab des Universe findet ihr Antworten auf diese und andere Fragen – aber: benutzt Köpfchen und Muskeln.

Tysk

Sider


brug hashtagget #universedk